Warning ! You have stepped onto Pinkcess's Zone Follow me and Leave your footsteps on this page │FollowDashboard
Allahuakbar Alhamdulillah Subhanallah Astaghfirullah

Ungkapan Menarik for SPM14

 


Ungkapan

Maksud
1. tuntasnya, kesimpulannya
2.

sebagai intiha,
kesimpulannya
3. konklusinya, kesimpulannya
4. akhir kalam, kesimpulannya
5. ironinyakesannya
6. mutakhir ini sejak kebelajangan ini
7. marcapada inisejak kebelakangan ini,
8. dewasa ini sejak kebelakangan ini,
9. wadah/wahanaalat/saluran
10. disemarakkandigiatkan
11. memperkasamenjana/meningkatkan
12. kekanganmasalah
13. kemelutmasalah
14. glokaltempatan
15. arus modenisasipemodenan
16. arus globalisasidunia tanpa sempadan
17. diuar-uarkandihebahkan
18. rentetan itusehubungan itu
19. sinergikerjasama
20. kebejatan moralkemerosotan moral
21. memandang entengmemandang ringan
22. menerjahmengganggu
23. diimplementasikandilaksanakan
24. delinkuentidak memathui peraturan
25. polemikisu yang dibincangkan
26. secara analogimengikut urutan
27. pragmatispraktikal
28. menjurusmenyebabkan
29. mengorakmemulakan
30. seanteroseluruh
31. perencahfaktor
32. belenggukonkongan
33. kontemporarimasa kini
34. dominanutama
35. metropolitanbandar raya
36. nafsisikap mementingkan diri
37. tamak halobatamak
38. evasifsikap mengelakkan diri daripada sesuatu tanggungjawab
39. hedonismemementingkan keseronokan
40. menyorotimembicarakan
41. signifikanpenting
42. idealpaling sesuai dan sempurna
43. entiti mithalisasaran teladan
44. anjakan paradigmaperubahan pemikiran
45. altruismesifat suka mengutamakan kebajikan orang lain
46. kendatipun begitu,walaupun begitu,
47. takuk lamatahap lama
48. kepompong tradisibelenggu tradisi
49. tersohorterkenal
50. sementelahan pula,tambahan pula/lebih-lebih lagi
51. mayapadadunia
52. memanifestasikanmelahirkan/menunjukkan
53. deduksinya,kesimpulannya,
54. aspirasicita-cita
55. ghalibnyabiasanya/lazimnya
56. swadayakekuatan diri
57. uswahteladan/contoh
58. kealpaankecuaian
59. komitmenmemberikan sepenuhnya tenaga dan kerjasama
60. berhempas pulasbekerja keras
61. mampanmantap
62. justifikasisuatu alasan yang menjadikan sesuatu wajar dilakukan atau diberikan
63. prestijreputasi
64. petualangpenghalang
65. efisienmenjalankan tugas dengan cekap
66. meledakkanmenyebabkan terbitnya sesuatu
67. zaman ledakan teknologizaman kemunculan teknologi
68. celik ICTorang yang mahir TCT
69. mantan perdana menteribekas perdana menteri
70. modal insan pembangunan manusia
71. membibitkan sikapmelahirkan sikap
72. merealisasikanmencapai impian
73. kronikserius
74. terjerumusterlibat dalam
75. norma masyarakatkebiasaan masyarakat
76. akar umbidasar
77. nescayapasti
78. menggembleng tenagabergabung tenaga
79. lingua francabahasa perantaraan
80. dinamiksepmurna/lengkap
81. jati dirisahsiah diri
82. memartabatkanmeningkatkan
83. konsistentekal
84. faktor perdana faktor utama
85. kerakusankeghairahan
86. natijahkesan
87. alam mayainternet
88. menggamitmenarik
89. seantero pelosok dunia globalseluruh dunia antarabangsa
90. transformasiperubahan
91. persada antarabangsapentas dunia
92. reputasinama baik
93. tiang sandaran konkritsesuatu yang amat penting
94. pancarobacabaran
95. intan dan kacayang baik dan yang buruk
96. afdalutama
97. kayu ukurpenentu aras
98. kedangkalan pengetahuankecetekan pengetahuan
99. utuhteguh
100. sanubarifikiram
101. menjangkau sehabis tanganmencuba sedaya upaya
102. memerangimembanteras
103. inti saridasar
104. agendaisi utama
105. digagaskandiutarakan
106. menyemai benih-benihmemupuk
107. landasan hidup asas kehidupan
108. membuka mata duniamengubah persepsi dunia terhadap kehebatan dan kejayaan kita
109. memberikan tamparan hebat kepadamemberikan kesan hebat kepada
110. membuka lembaran barumewujudkan perspektif baru
111. dinobatkandiangkattransformasi
112. gah di mata duniakuat di mata dunia
113. anak watanwarga negara
114. meredah geloramengharungi cabaran
115. terpahattercatat
116. mencerminkanmenggambarkan
117. di peringkat jagat rayadi peringkat antarabangsa
118. kerenah birokrasimasalah yang timbul daripada birokrasi
119. menyahut seruan kerajaanmenyambut seruan kerajaan dan melaksanakan saranan kerajaan
120. menjana ekonomi negaramemperkembang ekonomi negara
121. menerajui tampuk pemerintahanmengambil alih pucuk kepimpinan/pemerintahan
122. mengeratkan hubungan integrasi antara kaummengeratkan hubungan silaturahim sesama kaum
123. memacu pembangunan negaramenjayakan pembangunan negara
124. serampang dua mataperbuatan atau tindakan yang membawa banyak manfaat
125. menyuntik semangatmemberikan semangat
126. sarwajagat seluruh dunia
127. mencelikkan matamemberikan kesedaran
128. meratapimenangisi
129. anasir-anasirunsur-unsur
130. berkecimpungbergiat dalam
131. glamorpopular
132. bermaharajalela berleluasa
133. kemudaratankeburukan
134. kemaslahatankebaikan
135. obligasitanggungjawab
136. kancahmedan
137. berjinak-jinakmencuba-cuba
138. membuahkan hasilmendatangkan hasil
139. mengeruhkan keadaanmemberukkan keadaan
140. cabaran yang harus digalascabaran yang harus dipikul
141. swadayasedaya upaya
142. ranjau kehidupankekangan kehidupan
143. budaya ini semakin lunturbudaya ini semakin dipinggirkan/dilupakan
144. kehidupan yang fanakehidupan yang tidak kekal
145. tiada noktahnyaberterusan/berlanjutan
146. menganaktirikanmengabaikan
147. menimbulkan stigma negatif terhadapmenimbulkan pandangan negatif
148. pemikiran ortodokspemikiran lama dan tidak mahu berubah
149. melazimi sifat keterbukaan berhati terbuka terhadap perubahan
150. kebobrokankerosakan
151. mengupas isu-isu semasamembicarakan isu-isu semasa
152. akal yang sempitpemikiran yang berlandaskan persepsi sendiri sahaja
153. mencedok ilmu pengetahuanmencari ilmu pengetahuan
154. memerah keringatbertungkus lumus
155. imej Malaysia semakin bersinarimej negara semakin harum
156. mengikut hawa nafsumengikut kehendak hati
157. memberikan indikatormenunjukkan
158. obses denganterikut-ikut dengan
159. imej negara tercalarimej negara tercemar
160. kemaruktamak haloba
161. golongan marheangolongan yang susah
162. mengambil inisiatifmengambil langkah
163. dalam menongkah arus globalisasi ini,dalam menyusuri arus globalisasi
164. bersahsiah muliaberperibadian cemerlang
165. sikap caknasikap mengambil berat/mengambil peduli
166. membuka ruang terhadap diri kita sendirimenerima sesuatu dengan hati yang terbuka
167. merudumrosak/merosot dengan drastik
168. menuding jarimenyalahkan pihak lain
169. terkuburmati
170. mengimarahkan kembali aktivitimengadakan aktiviti semula
171. lubuk emassasaran/tumpuan
172. rencaman isupelbagai isu
173. meranapkanmemusnahkan
174. aral melintanghalangan
175. muhasabah dirimerenung ke dalam diri
176. izharnyajelasnya
177. rohaniah dan insaninilai kemanusiaan
178. pidanakejahatan
179. melestarikan impak yang positifmengekalkan kesan positif
180. cadangan yang kontruktifcadangan yang membina

No comments: