Warning ! You have stepped onto Pinkcess's Zone Follow me and Leave your footsteps on this page │FollowDashboard
Allahuakbar Alhamdulillah Subhanallah Astaghfirullah

Subjek Syariah Islamiah PERBEZAAN

Tarikah Mutakallimin
Tarikah al AhnafTarikah Muta’akhirin
Kaedah usul fekah dikukuhkan dengan dalil nakli dan akli
.Kaedah usul fekah berdasarkan hukum yangdiputuskan oleh imammazhab
Tidak memasukkan masalah fekah dalam penulisan
Terdapat banyak masalah fekah dalam penulisan
Tarikah Syafi’ah
Tarikah Fukaha’


Wuduk
Tayamum
azimah
Rukhsah
Sah untuk beberapa solat fardu
Sah untuk satu solat fardu
Guna air
Guna debu tanah
Anggota wajib : muka, kedua tangan hingga siku, kepala dan kaki
Anggota wajib : muka dan kedua tangan hingga siku


Sujud sahwi
Sujud syukur
Sujud tilawah
Buat kerana terlupa/syak
Kerana mendapat nikmat
Kerana baca ayat sajadah
Dilakukan dalam solat
Di luar solat
Dalam solat/luar solat
Dua kali sujud
Sekali sujud
Sekali sujud


Haji
Umrah
Dalam bulan haji sahaja
Bila-bila masa
Ada wukuf
Tiada wukuf

 
Sembelihan orang Islam
Sembelihan bukan Islam
Kerana Allah
Bukan kerana Allah
Halal dimakan
Haram dimakan
Wajib putuskan halkum dan merih
Tidak wajib putuskan halkum dan merih


Korban
Akikah
Hari Raya Haji dan Hari Tasyrik
Bila-bila masa tetapi afdal pada hari ketujuh bayi dilahirkan
Sedekah daging mentah
Sedekah daging dah masak
Tujuan ibadak kepada Allah
Kesyukuran dapat anak
Bilangan bahagian binatang tidak ditentukan
Lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian

 
Ijmak
Qias
Tidak ada nas yg boleh disandarkan hukum
Ada nas boleh sandar hukum


Am
Mutlak
Mempunyai lafaz tertentu
Tidak mempunyai lafaz tertentu
Dalil lebuh umum dan luas
Dalil lebih khusus
Lafaz meliputi semua makna tidak terhad
Lafaz ,enunjukkan kepada sesuatu perkara tidak tertentu


Wasiat
Wakaf
Untuk selain daripada waris
Untuk semua
Boleh dengan manfaat harta sahaja
Mesti dengan ain dan manfaatnya
Kuatkuasa masa hidup
Kuatkuasa lepas kematian

 
Talak
Fasakh
Khuluk
Hak suami
Hak suami dan isteri melalui hakim
Hak isteri minta daripada suami ikut persetujuan
Boleh talak sebanyak 3 kali
Tidak kurangkan jumlah talak
Tak kurangkan jumlah talak
Tiada bayaran
Tiada bayaran
Isteri dikenekan bayaran
Talak Raj’i boleh rujuk
Tak boleh rujuk kecuali akad baru
Tak boleh rujuk kecuali akad baru
Isteri berhak dapat mat’ah
Tiada mat’ah jika isteri minta fasakh
Tiada mat’ah